Wanneer mediation?

mediation-guusje-van-de-ven-blog

Een mediator begeleidt mensen professioneel wanneer zij vastgelopen zijn in een conflict. Daarbij gaan ze samen met de mediator naar passende oplossingen zoeken.

Wanneer u ruzie heeft gekregen en de discussie zo hoog opgelopen is dat u geen uitweg meer ziet, kan ik de vastgelopen situatie weer in beweging krijgen en u begeleiden tot een gezamenlijk, geschikt en gewenst resultaat.

Mediation kan u uit een conflict- of crisissituatie halen wanneer:

  • U in een werksituatie niet meer tot een besluit kunt komen en dit negatieve invloed heeft op uw onderlinge werkrelatie;
  • U of uw teamleden meer over elkaar praten dan met elkaar;
  • Onderlinge werkrelaties dusdanig verstoord zijn dat deze uw functioneren of dat van een collega negatief beïnvloeden, of zelfs uw gezondheid of die van een ander beschadigen;
  • U niet meer naar elkaar luistert en ook niet de indruk heeft dat de ander uw verhaal nog hoort;
  • Onderlinge relaties plezier in het werk verstoren of zelfs teniet doen;
  • Werkprocessen stagneren;
  • Verwachtingen niet meer worden uitgesproken;
  • U zich onzeker voelt over de toekomst;
  • Werkverhoudingen zodanig zijn dat u er met elkaar niet uitkomt…