Om de tafel met mediator Guusje van de Ven

Voor conflictoplossing in werksituaties en familiekwesties

Wilt u meer informatie over wat mediation inhoudt en wat mediation voor u kan betekenen? In deze video licht ik het graag nog even kort toe.

“Bent u in een conflict vastgelopen met uw collega, (zaken)partner, team, maatschap, bestuur of ondernemingsraad? En u komt daar samen niet meer uit? En bent u bereid om samen in gesprek te gaan en oplossingen te onderzoeken? Dan is het effectief en efficiënt om mediation in te zetten.

Effectief: omdat u zelf invloed kunt uitoefenen op passende oplossingen en daarbij recht wordt gedaan aan achterliggende zorgen en belangen. Efficiënt: omdat de doorlooptijd van een mediation-traject kort is en de kosten relatief laag zijn. U en uw gesprekspartners met wie u in een conflictsituatie bent geraakt, komen via mediation doorgaans sneller tot een oplossing dan wanneer u geen begeleiding van een mediator heeft.

Ik nodig u uit om met mij om tafel te gaan zitten en onder mijn leiding samen aan een oplossing te werken. Een openhartig gesprek over de dingen die er echt toe doen. Ik doe dat gestructureerd en doelmatig, met aandacht voor iedereen en in strikte vertrouwelijkheid. Dat spreekt vanzelf.”

Meer weten?
Wat is mediation precies? Over de 4 stappen in een mediationproces? Over mijn werkwijze? Of over mij? Wilt u contact of heeft u een persoonlijke vraag?

Interview met Guusje van de Ven, trainer bij The Lime Tree.