Mediation in 4 stappen

Mediator Guusje van de Ven begeleidt u wanneer u een conflict heeft.

Mediation in 4 stappen

Vertrouwen, veiligheid, openheid en duidelijkheid zijn de pijlers in mijn gesprekken.

In 4 stappen naar een oplossing


Geen enkele situatie is dezelfde en zeker als het om een conflict gaat, spelen er meerdere belangen. Is er een hoogopgelopen ruzie binnen uw team of maatschap? Of kunt u niet meer met één persoon door een deur en beseft u beiden dat verder praten u niets brengt? Voelt u de behoefte en ziet u de urgentie om het hoe dan ook op te lossen? Dan ga ik graag met u allen het gesprek aan en doorlopen we de volgende vier fases:

stap1
Een individueel intakegesprek met alle betrokkenen.
In dat gesprek beluister ik wat er speelt; daarnaast informeer ik alle deelnemers over de mogelijkheden van mediation. Op basis van dat gesprek besluiten we of mediation de juiste weg is.

stap2
Concrete afspraken over het begeleidingstraject.
Er zijn twee situaties; in een tweetal komen mensen samen aan tafel en tekenen we een overeenkomst waarin de basisuitgangspunten van mediation zijn opgenomen: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. In een team of groepsmediation doe ik een voorstel op maat. Dat kan bestaan uit gesprekken met alle deelnemers of tussen individuen of een combinatie van beiden. Ook in dat geval tekenen we een mediationovereenkomst.


stap 3
Gesprekken.
In een tweetal zijn er meestal drie gesprekken van zo’n twee uur nodig om tot een gewenste uitkomst voor uw situatie te komen. In een groep is er doorgaans wat meer tijd nodig. In het eerste gesprek ruimt u zaken uit het verleden op en kijken we samen naar wat niet meer voor u werkt en welke gewenste dynamiek er nodig is om verder te komen. U bepaalt zelf de agenda, en besluit wat nodig én nuttig is, met nieuwe inzichten en duidelijkheid over de volgende te nemen stappen. In de volgende twee gesprekken bespreken we met alle betrokkenen wat er anders moet en kan.

stap4
Einddocument ofwel vaststellingsovereenkomst.
In dit einddocument komen de afspraken te staan waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden.

Weten welke 4 stappen ik met u doorloop? Of heeft u behoefte aan meer informatie, bijvoorbeeld wat u van mediator Guusje van de Ven kunt verwachten?