Mediation

Voor wie is mediation de juiste weg?

Mediation voor bedrijven of organisaties

Als MfN-registermediator heb ik onder meer gesprekken gefaciliteerd voor maatschappen van professionals, leidinggevenden en hun medewerkers, besturen, ondernemingsraden, raden van bestuur of commissarissen, werkgevers en werknemers, managementteams en managers, rijksoverheden en semioverheden, besturen van ziekenhuizen en woningcorporaties.

Mediation voor particulieren

Naast bedrijven, ondernemers of organisaties, werkt mediation ook voor particulieren. Ik heb families begeleid bij familiegesprekken vóór overlijden en bij de afwikkeling van de nalatenschap, dus wanneer iemand uit de familie is overleden.

Wat levert mediation u op?
Wanneer u in een conflictsituatie verzeild bent geraakt en zo 1-2-3 geen oplossing ziet, is mediation vaak de juiste manier om het gesprek weer op gang te brengen. En uiteraard wilt u graag weten wat mediation u oplevert.

Dit kan mediation u opleveren:

  • Verbeterde communicatie: u spreekt zaken met elkaar uit en ruimt ballast uit het verleden op. Bovendien bent u weer in staat om met elkaar op een functionele manier verder te gaan.
  • Herstel en/of verbetering van de samenwerking: het gesprek verloopt weer op een normale, prettige manier. U kunt daarnaast duidelijke afspraken maken hoe u met elkaar verder wilt.
  • Beëindiging van de samenwerking: u bent het eens dat u het niet eens bent en het ook niet (meer) zult worden. Dan ligt de vraag op tafel hoe u daarmee om wilt gaan. Wellicht besluit u op respectvolle wijze tot beëindiging van uw onderlinge (werk)relatie, of anderszins. Hoe dan ook komt er altijd duidelijkheid.

De afspraken die u samen maakt en laat vastleggen in het einddocument ofwel vaststellingsdocument zijn juridisch bindend.

Weten welke 4 stappen ik met u doorloop? Of heeft u behoefte aan meer informatie, bijvoorbeeld wat u van mediator Guusje van de Ven kunt verwachten?