Mediation

Voor particulieren, nalatenschap of erfenis

Mediation voor particulieren – nalatenschap of erfenis

Familie blijft u altijd van elkaar. Dat maakt het extra belangrijk dat noch de ouders, noch de kinderen zorgen hebben over kwesties die spelen rondom zorg voor ouders, overlijden en afwikkeling van een nalatenschap. Samengestelde gezinnen, een nieuwe partner, eigen kinderen en stiefkinderen; familierelaties kunnen tegenwoordig complex en ingewikkeld zijn. Maar ook zonder ingewikkelde familierelaties is het soms knap lastig om er met elkaar goed uit te komen. Wanneer een gezamenlijk gesprek wel nodig is, maar vanwege onderlinge spanningen niet meer mogelijk is, wordt het tijd om mij als nalatenschapsmediator of als gespreksleider voor een familiegesprek in te schakelen. Uit onderzoek blijkt immers dat een (mediation)gesprek – vóórdat een van de ouders overlijdt – conflicten erná voorkomt…

Geen mediation, wel een familiegesprek
Soms ervaren mensen mediation als een te zwaar middel maar hebben zij wel behoefte aan een goed gesprek onder begeleiding van een derde. Dan kunt u me inschakelen als gespreksleider bij uw familiegesprek.

Een familiegesprek is een goed alternatief voor mediation wanneer:

  • Er geen noodzaak is om juridische afspraken te maken en deze vast te leggen;
  • U het gesprek weer op gang wilt brengen, of om de vastgelopen situatie open te breken zodat u daarna zo snel mogelijk gezamenlijk de draad kunt oppakken;
  • U de behoefte heeft om een gespreksleider te hebben omdat het een beladen en lastig onderwerp betreft. Het is een zeer persoonlijke aangelegenheid waarbij emoties anders gemakkelijk de overhand krijgen.

 

 

Wilt u meer meten over een familiegesprek?
Ga dan naar onze speciale website www.familiegesprek.nu

Weten welke 4 stappen ik met u doorloop? Of heeft u behoefte aan meer informatie, bijvoorbeeld wat u van mediator Guusje van de Ven kunt verwachten?